välkomstsida

(welcome page) – den första sida som en besökare ser på en webbplats. Detta under förutsättning att besökaren har angett webbplatsens grundläggande webbadress (url) utan tillägg, till exempel www.idg.se. Observera att besökare automatiskt kan slussas vidare till en sida med en annan webbadress: till exempel hamnar den som anger adressen www.computersweden.se direkt på computersweden.idg.se. Det är då computersweden.idg.se som är Computer Swedens välkomstsida. Välkomstsidor kan också kallas för hemsidor eller, om det gäller tidningar på internet, för förstasidor.