hänvisare

(referer) – information om vilken sida som en besökare på en webbsida närmast kommer ifrån. Informationen överförs om besökaren har klickat på en länk på hänvisaren för att komma till den nya sidan. Om besökaren har fyllt i webbadressen för hand skickas ingen hänvisare. – Information om hänvisaren skickas normalt till den nya sidans webbserver vid anropet. – Sammanställningar av information om hänvisare används bland annat för statistik. Hänvisare kan också användas för filtrering. Man kan ställa in webbservern så att den inte skickar webbsidan till besökare som kommer från vissa hänvisare, eller från anrop utan hän­visare. Man kan också göra tvärtom och skicka webb­sidan enbart till besökare som kommer från vissa bestämda hän­visare. – Det finns tjänster och program som gör att hänvisaren döljs på olika sätt. – Språkligt: Det engelska ordet stavas normalt referrer både på brittisk och amerikansk engelska. Referer är en fel­stav­ning som uppstod när de första dokumenten om hänvisare skrevs. Referer har sedan dess blivit den etablerade stavningen för ordet i denna betydelse.

[språktips] [webben] [ändrad 11 april 2020]