hänvisare

(referer) – information om vilken webbsida som en besökare på en annan webbsida närmast kommer ifrån. – Informationen överförs om besökaren har klickat på en länk på hänvisaren för att komma till den nya sidan. Om besökaren har fyllt i webbadressen för hand skickas ingen hänvisare. – Information om hänvisaren skickas normalt till den nya sidans webbserver vid anropet. – Sammanställningar av information om hänvisare används bland annat för statistik. Hänvisare kan också användas för filtrering. Man kan ställa in webbservern så att den inte skickar webbsidan till besökare som kommer från vissa hänvisare, eller från anrop utan hänvisare. Man kan också göra tvärtom och skicka webbsidan enbart till besökare som kommer från vissa bestämda hänvisare. – Det finns tjänster och program som gör att hänvisaren döljs på olika sätt. – Språkligt: Det engelska ordet i allmän betydelse (referent) stavas normalt referrer både på brittisk och amerikansk engelska. Referer är en felstav­ning som uppstod när de första dokumenten om hänvisare skrevs. Referer har sedan dess blivit den etablerade stavningen för ordet i just denna betydelse.

[språktips] [webben] [ändrad 5 augusti 2021]