3R

3R FVM – ett sprucket svenskt projekt för modernisering av digitala patient­journaler och annan vårdinformation. – Syftet var att in­forma­tionen skulle bli lätt att komma åt och ana­ly­sera för alla som behöver den i arbetet, och för pati­enten själv. Samtidigt skull patienternas personliga integritet skyddas. – 3R var ett sam­­arbete mellan lands­tingen / regionerna i Skåne län, Stockholms län och Västra Göta­land, därav för­kort­ningen 3R. FVM stod för Framtidens vård­informa­tions­miljö. Pro­jektet inleddes 2015, men Skåne hoppade av samma år, och i oktober 2016 hoppade Västra Götaland också av. (Se artikel i Computer Sweden.) – Se 3rfvm.se (stängd).

[förkortningar på 1,2,3…] [hälsa] [nerlagt] [ändrad 24 april 2017]

5G-PPP

5g public and private partner­ship – europeisk samarbetsorganisation för 5g. (Femte genera­tionens mobilnät.) Det är ett samarbete mellan EU och de flesta företag som arbetar med mobila nätverk. De privata företagen i 5G‑PPP samarbetar under namnet 5g infra­structure association. – Se 5g‑ppp.eu. – Jäm­för med NGMN (bety­delse 2).

[förkortningar på 123…] [mobilt] [organisationer] [ändrad 30 januari 2018]