5G-PPP

5g public and private partner­ship – europeisk samarbetsorganisation för 5g. (Femte genera­tionens mobil­nät.) Det är ett samarbete mellan EU och de flesta företag som arbetar med mobila nätverk. De privata företagen i 5G‑PPP samarbetar under namnet 5g infra­structure association. – Se 5g‑ppp.eu. – Jäm­för med NGMN (bety­delse 2).

[förkortningar på 123…] [mobilt] [organisationer] [ändrad 30 januari 2018]

10GBe

10 gigabit ethernet – standard för dataöverföring i optiska nät och kopparnät, fastställd 2002. Det officiella namnet på standarden är IEEE 802.3ae-2002. Den har för­grenats till ett antal andra stan­darder, an­passade för olika typer av kabel. Stan­darden är också känd som 10GBASE, även det följt av olika bok­stäver som be­tecknar olika över­förings­medier. – Mer i Wikipedia. – Jäm­för med GBe.

[datakommunikation] [förkortningar på 1,2,3…] [standarder] [ändrad 11 oktober 2018]

4k

bildformat för tv och bildskärmar med ungefär 4 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Det finns flera vanliga 4k-format: 4096⨯2304, 4096⨯2160, 4096⨯2034 och 3840⨯2160 (känt som 4K UHD). – k i 4k står för tusen. Förkort­ningen 2k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 2 000 bildpunkter på lång­sidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs oftast med stort K, alltså 2K och 4K, men när k står för tusen ska bok­­staven k enligt internationell standard vara liten). – Se också 8k.

[bildskärmar] [radio och tv] [ändrad 10 december 2019]