4k

bildformat med ungefär 4 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Det finns flera vanliga 4k-format: 4096⨯2304, 4096⨯2160, 4096⨯2034 och 3840⨯2160 (känt som 4K UHD). – k i 4k står för tusen. För­­kort­ningen 2k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 2 000 bild­­punkter på lång­sidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs oftast med stort K, alltså 2K och 4K, men när k står för tusen ska bok­­staven k enligt internation­ell standard vara liten).

[bildskärmar] [radio och tv] [ändrad 5 februari 2019]