5G-PPP

5g public and private partner­ship – europeisk samarbetsorganisation för 5g. (Femte genera­tionens mobilnät.) Det är ett samarbete mellan EU och de flesta företag som arbetar med mobila nätverk. De privata företagen i 5G‑PPP samarbetar under namnet 5g infra­structure association. – Se 5g‑ppp.eu. – Jäm­för med NGMN (bety­delse 2).

[förkortningar på 123…] [mobilt] [organisationer] [ändrad 30 januari 2018]

Dagens ord: 2015-05-01