cd-r

inspelningsbar (brännbar) cd av den enklaste typen. Man kan bara spela in vid ett tillfälle och det går inte heller att radera en inspelad disk och använda den igen. En cd‑r är alltså icke återskrivbar och klarar bara icke inkrementell bränning. – Se också förkortningarna -r och +r (plus r).