Exif

Exchangeable image file format – standard för auto­ma­tisk teknisk beskrivning av bilder som tas med digitala kameror. – Exif lagrar tillsammans med fotot upp­gifter om bland annat vilken kamera (eller mobiltele­fon) som bilden är tagen med, datum och klock­slag, avståndsinställning, bländare, brännvidd, känslig­het (ISO), pixel­mått och slutartid. (Datum och klock­­slag blir fel om de är fel in­ställda på kameran.) Om möjligt sparas också uppgifter om plats, foto­graf och upp­hovs­rätt.  Exif-data följer med när foton över­förs till dator eller sparas digitalt på andra sätt. Man kan få fram Exif‑data genom att klicka på Egenskaper eller Mer informa­tion när bilden visas. Däremot följer Exif‑data inte alltid med när foton publi­ce­ras på sociala medier. – Standarden för Exif fastställs av Camera and imaging products association (cipa.jp) och finns på denna länk. – Läs också om Jeffrey’s Exif viewer Jeffrey’s image metadata viewer.

[filformat] [förkortningar på E] [kameror] [ändrad 21 juni 2018]

ENIAC

(Electronic integrator and computer) – dator konstruerad 1943—1946 av John Mauchly och J Presper Eckert. – ENIAC räknas, i konkurrens med Howard Aikens Mark I, som den första helt elektroniska generella datorn. – Konrad Zuses Z3 från 1941 var den första datorn, men den var inte elektronisk utan elektromekanisk. Brittiska Colossus var den första helt elektroniska datorn, men den var hårt specialiserad. – Till skillnad från alla moderna datorer räknade ENIAC inte med binära tal, utan med basen 10. Den var mycket snabbare än Mark I, och kunde göra upp till fem tusen additioner per sekund. – Nyligen har det uppmärksammats att ENIAC, som användes i ett hemligt projekt för amerikanska krigsmakten, programmerades av sex kvinnor som var tvungna att uppfinna programmeringskonsten medan de jobbade. De kallades för operatörer, och fick mycket lite erkänsla för sitt pionjärarbete. – Läs om dem i denna artikel i Philly Voice (länk).

[förkortningar på E] [historiska datorer] [it-historia] [programmering] [ändrad 9 mars 2018]

Epic

  1. Electronic privacy information center – amerikansk organisation för skydd av personlig integritet och medborgerliga fri­heter på internet. – Se epic.org;
  2. Explicitly parallel instruction computing – den processorarkitektur som används i Intels 64‑bitarsprocessorer. Epic skiljer sig från RISC och CISC, och är konstruerat med tanke på parallell data­behandling. – Läs mer på Intels webb­sidor (länk);
  3. – episk – sedan 00-talet: ”storslagen”, ”jättestor” (i positiv eller negativ bemärkelse). – Epic failstort misslyckande, dundertabbe. – Ordet epic syftar från början på epos, lång, ofta historisk, berättelse: of epic length – lång som ett epos, alltså mycket lång;
  4. – Epic – en webbläsare för anonym och spår­lös surfning. – Epic är alltid inställd på privat surfning. Alla data som har sparats på användarens dator under ett pass raderas automatiskt när man stänger av Epic. Sökningar på sökmotorer slussas genom en proxy för att sök­motorn inte ska kunna identifiera den som gör sökningen. Alla anrop till webbservrar förses med rubriken Do not track. Användaren kan välja att låta alla anrop till webbsidor gå genom en proxy, vilket innebär att man surfar genom en anonymitetsserver. – Epic är baserad på Chromium. – Epic finns på epicbrowser.com;
  5. – i agil systemutveckling: en stor arbetsuppgift som är uppdelad i flera mindre.

[förkortningar på E] [organisationer] [processorer] [språktips] [webbläsare] [övervakning] [ändrad 4 maj 2020]

EVD

enhanced versatile disc – ett avvecklat kinesiskt alternativ till DVD. – De första EVD‑produkterna lanserades runt julen 2003, men satsningen på EVD upphörde runt 2008. EVD utvecklades för att ha bättre bild- och ljudkvalitet än DVD. Det utvecklades i Kina med statligt stöd, bland annat för att kinesiska tillverkare genom att gå över till EVD skulle slippa licensavgiften på ungefär 150 kronor per DVD‑spelare. – Se Wikipedia.

[förkortningar på E] [nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 17 december 2019]

e

förkortning för elektronisk. – e används om tjänster på internet som e‑post, e‑brev, e‑bok, e‑card, e‑cash, e‑choupal, e‑discovery, e‑dress, e‑fense, e‑handel, e‑id, e‑inkludering, e‑learning, e‑legitimation, e‑papper, e‑recept, e‑signatur, e‑stämpel, e‑textil, e‑waste, e‑vice, e‑zine och generation e samt i mer eller mindre skämt­samma ord som e‑bandon, e‑pistel och i före­tags­namn. Skrivs på svenska med litet e och binde­streck. (Det före­kommer att binde­strecket ute­lämnas, till exempel i stavningen epost, som inte rekommenderas här, men grund­regeln är att binde­strecket ska vara med. För engelska, se däremot email.) – e används också som allmänt trendig för­led som alternativ till cyber och digital.

– Se också E.

[e] [förkortningar på E] [jargong] [ändrad 9 oktober 2019]

EPC

  1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
  2. – se evolved packet core;
  3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]