ebXML

electronic business XML – en internationell satsning på användning av XML för webbaserad handel över gränserna. Det finns inget XML‑baserat språk som heter ebXML, utan det är en familj av besläktade språk. De ingår i standarden ISO 15000 (länk). Bakom initiativet står FN‑organet CEFACT (länk) och branschorganisationen OASIS. – Se ebxml.org (gammal) och ebxml.xml.org.

[förkortningar på E] [handel] [standarder] [xml] [ändrad 23 februari 2018]