ebxml

electronic business xml. En internationell satsning på att undersöka de tekniska förutsättningarna för användning av xml för webbaserad handel över gränserna. Det finns alltså ingen variant av xml som heter ebxml. Bakom initiativet står FN-organet Cefact och branschorganisationen Oasis.