enterprise application software

(ofta förkortat EAS) – företagsövergripande program, företagsprogram – program som löser uppgifter som är gemensamma för ett helt, större företag. Sådana program behandlar information som så snabbt som möjligt bör läggas in i företagets gemensamma databaser, till exempel order och försäljning. Program som varje anställd använder var för sig, till exempel ordbehandlare och kalkylark, räknas däremot inte som företagsövergripande program. Syftet är att företagsledningen ska kunna överblicka och styra verksamheten i hela företaget.

[affärssystem] [ändrad 17 november 2018]