electronics disposal efficiency

(EDE) – ett mått på hur mycket kasserad elek­tro­nisk ut­rust­ning som går till åter­vinning genom er­kända organisationer. Anges i procent av vikten. Måttet har ut­veck­lats av orga­nisa­tionen The Green Grid. – Se denna länk.

[elektronik] [ändrad 4 november 2018]

Dagens ord: 2019-05-05