EBT

  1. – (earnings before taxes) – resultat efter finansiella poster, vinst före skatt – bästa måttet på ett företags vinst. – Jämför med EBITDA, EBITA, EBIT och earnings;
  2. Electronic benefits transfer – amerikanskt system för försörjningsstöd med betalkort. Har ersatt matkuponger för behövande.

[betalningar] [företag och ekonomi] [förkortningar på E] [ändrad 17 februari 2023]