Elastic compute cloud

(EC2) – postorderföretaget Amazons nätverk av servrar (moln) som hyr ut kapacitet som en kommersiell tjänst. Kunderna kan både lagra data i EC2 och använda det för att köra krävande be­räkningar. – Se aws.amazon.com/ec2.

[molnet] [ändrad 11 januari 2019]