Elastic compute cloud

(EC2) – postorderföretaget Amazons nätverk av servrar (moln) som hyr ut kapacitet som en kommersiell tjänst. Lanserades 2006. Kunderna kan både lagra data i EC2 och använda det för programkörningar. – Se aws.amazon.com/ec2.

[molnet] [ändrad 15 april 2023]