Elastic compute cloud

EC2 – postorderföretaget amazons nätverk av servrar (moln) som hyr ut kapacitet som en kom­mersi­ell tjänst. Kunderna kan både lagra data i EC2 och använda det för att köra krävande be­räkningar. – Se aws.amazon.com/ec2.