goodwill

i företagsekonomi: det uppskattade värdet av ett företags goda namn och rykte, kompetens och kundkrets. – Alltså sådant som inte ingår i företagets bokförda tillgångar. Om ett företag köper ett annat företag för 120 miljoner, trots att det bokförda värdet bara är 100 miljoner, bokförs mellanskillnaden på 20 miljoner som goodwill. – Det finns också negativ goodwill, även kallad badwill, vilket innebär att ett företags pris är lägre än värdet av de bokförda tillgångarna, beroende på skandaler, problem med företagsledningen eller annat. – Redovisning av goodwill regleras i EU i enlighet med International federation of reporting standards (IFRS).

[företag och ekonomi] [ändrad 5 december 2018]