EAI

enterprise application integration – anpassning av nya och äldre program i ett företag till varandra och till företagets verksamhet.

[affärssystem] [förkortningar på E] [ändrad 4 januari 2018]