earnings

– i företagsekonomi:

  1. – i USA: vinst, resultat – resultat efter skatt, nettovinst – tämligen ointressant mått på hur det går för ett företag. – Jämför med EBITA, EBITDA, EBIT och EBT;
  2. – i Storbritannien: intäkter, omsättning. Förkortas ibland till E.

[företag och ekonomi] [ändrad 22 januari 2018]