P

  1. en klass av matematiska problem som det går relativt snabbt att lösa och snabbt att kontrollräkna. P står för polynom. – När det gäller matematisk komplexitet talar man om klasserna P, NP och de NP‑fullständiga problemen. P är den mest hanterliga klassen. Vanliga be­räk­ningar inom ekonomi och administration kan ses som problem i klassen P. – Att problemen går snabbt att lösa betyder att beräkningarna tar kort tid i förhållande till, grovt räknat, antalet tecken i den mate­mat­iska beskrivningen av problemet som ska lösas. För­kort­ningen P för polynom (eng­el­ska polynomial) syftar på att den maximala tidsåtgången för lösning av problemet kan uppskattas med en matematisk formel (ett polynom) med ledning av problemets algoritm. – Det finns tal i klassen P som det skulle ta hur lång tid som helst att lösa, men det är i så fall uppenbart på för­hand, även för en icke-matematiker. – När problemet väl är löst är det enkelt att kontrollera ifall lösningen är rätt. – Läs också om frågan om ifall P=NP;
  2. – (för wait) – se semafor.

[förkortningar på P] [matematik och logik] [programmering] [ändrad 5 juni 2017]

PCI

  1. – Peripheral component interconnect – system för anslutning av externa komponenter till datorn via kortplatser, lanserad 1993. Sedan 2004 ersatt av PCI Express. PCI är snabbare än den äldre standarden ISA, men fungerar ihop med ISA. Till skillnad från ISA är PCI inte en buss utan snarare en brygga. Den är konstruerad så att långsamma externa komponenter inte ska sakta ned processorn. – PCI utvecklades av Intel, men är från version 2 gjord för att fungera oberoende av processortyp;
  2. PCI Security standards council – bransch­organisation som fast­ställer standarder för säkra transaktioner med kreditkort. – Se PCI DSS.

[betalningar] [förkortningar på P] [organisationer] [sammankoppling] [ändrad 2 mars 2018]

PA-RISC

Hewlett-Packards processor för datorer med hög kapacitet, avvecklad från 2008. Den första PA‑RISC‑processorn lanserades 1986, och användes då i Hewlett‑Packards minidatorer. Senare versioner användes i så kallade arbets­stationer och serv­rar. Hewlett‑Packard gick sedan gradvis över till att använda Itanium†-processorn, ut­veck­lad i samarbete med Intel. De sista datorerna med PA‑RISC-processorer levererades 2008. Hewlett‑Packard under­höll dem fram till 2013. – Namnet: PA står för Precision architecture. – Se också RISC. (Information om PA-RISC är borttagen från HPE:s webbsidor sedan 2017.)

[förkortningar på P] [nerlagt] [processorer] [ändrad 25 september 2018]

PDP

(Programmed data processor) – en historisk serie minidatorer från Digital. PDP‑1 lanserades 1960 och kostade då 120 000 dollar – att jämföra med en miljon dollar för en stordator. Mest framgångsrik blev PDP‑11 från 1970, som flitigt kopierades i dåvarande östblocket. Det fanns PDP‑modeller upp till PDP‑16 från 1972. PDP‑serien efterträddes 1977 av VAX. Ett arv från PDP‑11 är Intels processorer, som länge byggde på instruktionsuppsättningen från PDP‑11.

[förkortningar på P] [it-historia] [minidatorer] [ändrad 10 oktober 2018]

PHP

skriptspråk som används för att skriva dynamiska webb­sidor. – PHP‑koden läggs in i webb­sidans HTML-kod på servern och exekveras där varje gång någon hämtar webb­sidan. Vad som blir resultatet (vad som levereras till besökaren) kan alltså variera från gång till gång. PHP står för numera för PHP Hypertext Preprocessor (en rekursiv förkortning), tidigare för Personal home page tools, och bygger på öppen källkod. – Se php.net.

[förkortningar på P] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 8 februari 2018]