PLC

  1. programmable logic controllerprogrammerbart styrsystem – dator som används för styrning av maskineri;
  2. – power line communication, power line connection, även: powerline communication, powerline connection – se bredband genom elnätet;
  3. – public limited company, plc – brittisk beteckning på börsnoterade aktiebolag.

[bredband] [företagstyper] [förkortningar på P] [industriell it] [ändrad 19 juli 2022]