Portable Network Graphics

filformat för bilder och grafik på webben, känt som PNG, vilket också är filnamnsändelsen (png). PNG möjliggör kraftfull komprimering av bilder. De delas upp i ”chunks” (tuggor) som är bildelement som delas in i ett antal på förhand givna typer. PNG får användas fritt, och det är avsett som ersättning för filformatet gif och i vissa fall även för tiff. Få webbläsare kan hantera png-bilder. Läs mer på PNGs webbplats.