Dragonfly

  1. – Dragonfly 2.0hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (november 2017). Detta enligt en rapport från Symantec, publicerad i september 2017‚
  2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 16 oktober 2018]

nätadapter

annat ord för strömaggregat – i synnerhet de små som omvandlar eluttagens 230 volt till lågspänning (3–12 volt), och som brukar följa med elektroniska apparater. 

strömaggregat

(power supply) – anordning som förser utrustning med elektrisk energi. Det kan vara genom anslutning till elnätet eller från batterier. I vissa fall kommer energin till exempel från en dieselmotor. – Ström­aggregatet ser till att den utgående elektriska strömmen har rätt spänning, strömstyrka och frekvens för den utrustning som den ska driva. Stationära datorer har inbyggda strömaggregat, medan bärbara datorer brukar ha ström­aggre­gat i form av nätadaptern som sitter på strömsladden. – Språkligt: Nätaggregat är en vanligare beteckning, men eftersom ordet nät kan misstolkas när det gäller it är strömaggregat en tydligare beteckning.

elektromagnetisk puls

(emp) – kortvarig men mycket stark våg av elektromagnetisk energi. Sådana pulser kan störa eller slå ut elektronisk utrustning. – En elektro­magnetisk puls är samma slags energi som en radiosändning eller mobilkommunikation, men den varar bara bråkdelen av en sekund och kan vara mycket kraftfull. Elektromagnetiska pulser kan orsakas av blixtnedslag, kärnvapenexplosioner, meteorer, solen (korona­­mass­utkast­ning) och mycket annat. Elektrostatiska urladdningar (stötar) är också en typ av elektromagnetisk puls, vanligtvis harmlös. – Krigsmakten i många länder har vapen som orsakar elektromagnetiska pulser. De används för att slå ut fiendens radiokommunikation, radar och andra elek­troniska system. Samma slags vapen kan användas för it‑sabotage. –På engelska: electromagnetic pulse.

microgrid

lokalt smart elnät. Det experimenteras 2016 med microgrids där del­tag­arna är hushåll och företag som säljer och köper elektricitet av varandra. Detta sker i ett mindre område. Hus som har solpaneler, eller som pro­du­cerar elektrisk ström på andra sätt, kan sälja sitt överskott till grannarna. Nätet är vanligtvis som helhet anslutet till det vanliga elnätet, eventuellt på för­mån­liga villkor. It-system används för att fördela elek­tri­ci­teten och hålla koll på förbrukningen. – Jämför med smart grid.

[elektrisk ström] [ändrad 12 november 2017]

trådlös laddning

(wireless charging) – uppladdning av batterier utan elektrisk kontakt. Används för mobiltelefoner, surfplattor och annat med uppladdningsbara batterier. Den vanligaste tekniken är induktion – samma teknik som används i många eltandborstar och vattenkokare. Magnetisk resonans är en annat teknik. Dessa tekniker fungerar på mycket nära håll. Man kan till exempel ha laddaren i en platta som man lägger telefonen på. En tredje teknik, icke-sammankopplad (uncoupled) laddning fungerar på upp till ett par meters håll. – Läs om Airfuel Alliance och Qi.

[elektrisk ström] [ändrad 29 januari 2018]

outlet

  1. – se uttag;
  2. – butik som vill ge intryck av att sälja till låga priser.