EPES

förkortning för electrical power and energy systems – elektriska kraft- och energisystem, ofta bara: elkraftsystem.

[elektrisk ström] [förkortningar på E] [4 september 2019]