delad knapp

Exempel på delad knapp.

(split button) – i grafiska användargränssnitt: en knapp med två delar, varav den ena öppnar en undermeny. Den vänstra delen har en text eller symbol som visar den delade knappens huvud­upp­gift. Om man klickar på den delen av knappen utförs ett förvalt alternativ, men om man klickar på den andra, högra delen, som brukar vara en nedåt­pek­ande triangel, visas undermenyn med flera al­ter­na­tiv. Exempel: Om knappens huvuduppgift är understrykning av text blir det, om man klickar på vänstra delen, en enkel, rak understrykning. Om man i stället klickar på pilen till höger får man upp en meny med andra slags under­stryk­ningar.

[grafiskt användargränssnitt] [4 juli 2017]

startmeny

Startmeny från Windows 10.
Startmeny från Windows 10.

(start menu) – samlings-meny för inställningar, vila, avstängning och för ofta använda program och filer. Användaren kan välja en del av det som ska ingå. Startmenyn visas som en knapp i nedre vänstra hörnet på bildskärmen. Om man klickar på knappen öppnas menyn som en ruta. – Startmenyn har funnits i Windows sedan Windows 95, och finns också i en del andra operativsystem med gra­fiskt användar­gräns­snitt. Men i Windows 8 er­sattes startmenyn av en startskärm, start screen, som blev så impopulär att startmenyn återkom i Windows 10. På Mac motsvaras startmenyn delvis av äpplemenyn, delvis av docken.

[windows]

cmd

cmd-tangenten, kommandotangenten, cmd key, command key – tangent som finns på tangentbord för Mac­intosh. Den används i kombination med andra tecken på tangentbordet för att ge instruktioner (kort­kommandon) till datorn. – Macar brukar ha två kommandotangenter, en på varje sida av mellan­slags­tangenten. De är markerade med texten cmd och tecknet , ibland med äpplet (). – De vanliga in­struk­tion­erna ⌘‑X, ⌘‑C, ⌘‑V och så vidare motsvarar ctrl‑X, ctrl‑C och ctrl‑V och så vidare i Windows. – Cmd-tangenten fanns redan på datorn Apple II med början 1979, men tecknet kom 1984 med den första Macen. – Cmd-tangentens funktion är (förutom när det gäller ⌘‑X med flera) besläktad med den som Windows-tangenten har på tangentbord för Windows. Tangenter av detta slag kallas ibland för meta-tangenter.