fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bildskärm, oftast utformat som en rektangel med ram. – Flera fönster kan visas samtidigt, even­tu­ellt över­lappande. – Fönster är en grundläggande kompo­nent i grafiska användargränssnitt. Fönstren gör att användaren enkelt kan överblicka information i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje aktivt program kan disponera ett eller flera fönster. Fönster är flyttbara, kan förstoras och förminskas, kan överlappa och dölja varandra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna skrolla det med skrollningslister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller förminska innehållet. Bildskärmsytan bakom fönstren kallas för skrivbordet eller arbetsytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialogrutor, textbubblor eller paletter. – Första kommersiellt framgångsrika fönstersystemet kom 1984 med Macintosh, men idén hade utvecklats på 1970‑talet av Xerox PARC, som utgick från hur folk hanterar pappersark på skrivbord. – På smarta mobiler och surfplattor används inte fönster på samma sätt som på persondatorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Vanligtvis får det aktiva programmet fylla hela bildskärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 8 december 2020]