digital tvilling

(digital twin) – i industriell it: en exakt avbildning av en viss maskin i form av mjukvara. Den materiella maskinen förser sin digitala tvilling med information om sitt tillstånd. Inspektion och felsökning kan då i många fall göras på den digitala tvillingen. På så sätt slipper man stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs. – Den information som överförs från den materiella maskinen till den digitala tvillingen kan gälla allt som är mätbart: varvtal, bränsleförbrukning, temperatur, varvtal, driftstimmar och annat.

[industriell it] [ändrad 28 maj 2019]