flärp

Bild av iPhone X. Bildskärmen är enfärgat grå.
Flärpen är den lilla svarta fliken upptill på iPhone X bildskärm.

flärpen – (the notch) – på iPhone X: en liten svart flik överst på bildskärmen. iPhone X har en bildskärm som täcker hela framsidan utom en tunn ram (det finns ingen hemknapp), men bildskärmens rek­tang­u­lära form bryts av flärpen. Under flärpen finns av­stånds­sensor, fotobelysning, frontkamera, hög­tal­are, infrarödkamera, infrarödprojektor, mikro­fon och sensor för befintligt ljus. De kom­po­nent­erna går inte att placera bakom bildskärmen, eftersom de antingen måste ligga bakom klart glas eller ha en liten öppning för ljud. –Många kritiker ser flärpen som estetiskt störande och som en misslyckad teknisk kompromiss. Det talas till och med om ”flärpgate” (se denna artikel).

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [mobilt] [ändrad 5 november 2017]

delad knapp

Exempel på delad knapp.

(split button) – i grafiska användargränssnitt: en knapp med två delar, varav den ena öppnar en undermeny. Den vänstra delen har en text eller symbol som visar den delade knappens huvuduppgift. Om man klickar på den delen av knappen utförs ett förvalt alternativ, men om man klickar på den andra, högra delen, som brukar vara en nedåtpekande triangel, visas undermenyn med flera alternativ. Exempel: Om knappens huvuduppgift är understrykning av text blir det, om man klickar på vänstra delen, en enkel, rak understrykning. Om man i stället klickar på pilen till höger får man upp en meny med andra slags under­stryk­ningar.

[gränssnittskomponenter] [4 juli 2017]

startmeny

Startmeny från Windows 10.
Startmeny från Windows 10.

(start menu) – samlings-meny för inställningar, vila, avstängning och för ofta använda program och filer. Användaren kan välja en del av det som ska ingå. Startmenyn visas som en knapp i nedre vänstra hörnet på bildskärmen. Om man klickar på knappen öppnas menyn som en ruta. – Startmenyn har funnits i Windows sedan Windows 95†, och finns också i en del andra operativsystem med gra­fiskt användar­gräns­snitt. Men i Windows 8 er­sattes startmenyn av en startskärm, start screen, som blev så impopulär att startmenyn återkom i Windows 10. På Mac motsvaras startmenyn delvis av äpplemenyn, delvis av docken.

[windows] [ändrad 10 december 2016]