dual-layer disc

(eller dual-layer disk) – tvåskiktsskiva, tvåskiktsdisk – optisk disk (DVD eller liknande) där data lagras i två skikt, vilket ger nästan dubbel lagringskapacitet. Lasern som spelar upp skivan kan ställas om så att den fokuserar antingen på det övre eller på det undre skiktet.

[optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]

buffertfel

(buffer underrun – buffertunderfyllning) – ett fel vid bränning av optisk disk: datorns minnesbuffert hinner inte överföra data till brännaren lika snabbt som brännaren bränner, vilket leder till att bränningen avbryts i förtid och disken blir oanvändbar. Buffertfelet kan antingen bero på att minnesbufferten är tom (buffertunderfyllning) eller på krångel vid överföringen (bufferttömningsfel). – Jämför med buffertöverfyllning (buffer overrun), som är ett fel vid programkörning och ett slags sabotage.

[fel] [optiska diskar] [ändrad 30 december 2017]

brännare

  1. – DVD-brännare, CD-brännare, Blu-ray-brännare – apparat som kan lagra data, inklusive film och musik, på CD, DVD eller Blu-ray disc. (Optiska diskar.) Det kallas för att man bränner en optisk disk (vilket alltså inte betyder att man eldar upp den). Observera att bränning i denna betydelse mer eller mindre har kommit ur bruk sedan 2010‑talet. Data kan i stället lagras på hårddiskar / SSD, USB‑minnen eller i molnet; film, tv‑program och musik strömmas från internet. – Bränning sker i två steg. Först konverteras filerna som ska brännas till ett format som gör att de kan spelas upp med en spelare för den önskade typen av disk. Det kallas för att man rippar filerna. När det är klart spelas de rippade filerna in på disken. Det krävs speciella diskar avsedda för bränning. – Direktinspelning innebär att rippning och inspelning sker löpande och i realtid. Det är bara möjligt med vissa spelare, inspelare. De kan användas som videoapparater och spela in tv‑program medan de pågår. – Tekniken för bränning är annorlunda än den teknik som används när optiska diskar med musik eller film masstillverkas. Därför kan brända optiska diskar inte alltid spelas upp i spelare för film och musik, särskilt inte på äldre modeller, men de kan alltid spelas upp i spelare som är avsedda för data. Spelare för optiska diskar i datorer har ofta inbyggd brännare. – Läs också om +R, +RW, -R och -RW;
  2. – se brännartelefon.

[optiska diskar] [ändrad 15 februari 2023]

BD

förkortning för Blu-ray disc:

  • – BD‑R står för inspelningsbara (brännbara) diskar som kan spelas in en enda gång (inga tillägg, ingen radering eller återanvändning) – se -R;
  • BD‑RE står för diskar som man kan spela in på, radera och spela in igen – jämför med -RW;
  • BD-ROM står för förinspelade diskar med filmer eller annat innehåll, levererade från fabrik. Det går inte att ändra dem. Notera att tillägget ROM här inte har samma betydelse (”brännbar”) som i CD-ROM och DVD-ROM.

[förkortningar på B] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]

Red book

specifikationerna för CD med musik (eller annat ljud), utgiven 1980 av Sony och Philips. Standarden är inte all­mänt till­gänglig. – Läs mer i Wikipedia.

[optiska diskar] [ändrad 17 januari 2015]