worm

  1. – i it-säkerhet: se mask;
  2. WORM – förkortning för write once, read many times – äldre be­näm­ning på lagringsmedier som optiska diskar: man kan skriva till dem (lagra data på dem) bara en gång, och det går inte att ändra, men sedan kan man läsa från dem hur många gånger som helst tills de är ut­slitna. Ett exempel är DVD‑R och andra optiska diskar med tillägget -R.

[förkortningar på W] [optiska diskar] [skadeprogram] [ändrad 19 januari 2020]