buffertfel

(buffer underrun – buffertunderfyllning) – ett fel vid bränning av optisk disk: datorns minnesbuffert hinner inte överföra data till brännaren lika snabbt som brännaren bränner, vilket leder till att bränningen avbryts i förtid och disken blir oanvändbar. Buffertfelet kan antingen bero på att minnesbufferten är tom (buffertunderfyllning) eller på krångel vid överföringen (bufferttömningsfel). – Jämför med buffertöverfyllning (buffer overrun), som är ett fel vid programkörning och ett slags sabotage.

[fel] [optiska diskar] [ändrad 30 december 2017]