mask

  1. – (worm) – skadeprogram som sprids från dator till dator och som fyller alla minnes­utrym­men i drabbade datorer med kopior av sig själv. – Skill­naden mot data­virus är att maskar inte förstör något. Men genom att över­­­belasta datorn och nät­verket gör maskarna att systemet blir lång­sam­mare och lång­sammare, och så små­ningom slutar att fungera. – Clifford Stolls bok The cuckoo’s egg från 1989 (En hacker i systemet, 1991), som be­skriver ett sabotage som verkligen har hänt, är troligen den bästa icke-tekniska intro­duk­tionen till maskar;
  2. – (mask – samma ord på svenska och engelska  – som i svenska maske­ring) – sök­villkor, gräns­snitt för sök­villkor: in­struk­tioner, ofta i form av en text­sträng, för sökning i en data­mängd; sida eller del av sida med fält som kan förses med in­struk­tioner för sådana sök­ningar. Man tänker sig en schablon som täcker över (=maskar) det som inte är relevant för sök­ningen. – Bör hellre kallas för sök­villkor eller sökmall, eftersom ordet mask har fått olyck­liga asso­cia­tioner, se ovan. – Se också sub­näts­mask.

[skadeprogram] [sökningar]