inspelare

(recorder)DVD-spelare eller hårddisk (se hårddiskinspelare) som kan spela in ljud eller film direkt från källan. Kan alltså användas i stället för bandspelare eller videospelare. Ordet inspelare används när man behöver skilja mellan inspelare och brännare eller när ordet spelare inte är tillräckligt tydligt. En vanlig brännare kan spela in filer på CD eller DVD, men klarar inte att spela in direkt från tv eller radio. – Begreppet var mest aktuellt på 00-talet. – Spelare är ett övergripande ord används om uppspelare och inspelare och kombinationer av båda.

[lagringsmedier] [radio och tv] [ändrad 20 maj 2021]