skriva

  1. – i it: överföra information till något slags minne eller till någon annan form så att den kan läsas igen;
  2. – se skriva ut;
  3. rättigheten att skriva (write) i ett Unix-system innebär rätt för en viss användare eller en grupp använd­are att skapa filer, öppna filer och ändra dem, kopiera filer och radera filer. Rättigheten är en inställning som är knuten till filen eller resursen, inte till användaren. – De andra två rättigheterna är att läsa och att exekvera. – Se rwx.

[datalagring] [it-system] [it-säkerhet] [skrivare] [ändrad 13 mars 2023]