brännare

  1. – DVD-brännare, CD-brännare, Blu-ray-brännare – apparat som kan lagra data, inklusive film och musik, på CD, DVD eller Blu-ray disc. (Optiska diskar.) Det kallas för att man bränner en optisk disk (vilket alltså inte betyder att man eldar upp den). Observera att bränning i denna betydelse mer eller mindre har kommit ur bruk sedan 2010‑talet. Data kan i stället lagras på hårddiskar / SSD, USB‑minnen eller i molnet; film, tv‑program och musik strömmas från internet. – Bränning sker i två steg. Först konverteras filerna som ska brännas till ett format som gör att de kan spelas upp med en spelare för den önskade typen av disk. Det kallas för att man rippar filerna. När det är klart spelas de rippade filerna in på disken. Det krävs speciella diskar avsedda för bränning. – Direktinspelning innebär att rippning och inspelning sker löpande och i realtid. Det är bara möjligt med vissa spelare, inspelare. De kan användas som videoapparater och spela in tv‑program medan de pågår. – Tekniken för bränning är annorlunda än den teknik som används när optiska diskar med musik eller film masstillverkas. Därför kan brända optiska diskar inte alltid spelas upp i spelare för film och musik, särskilt inte på äldre modeller, men de kan alltid spelas upp i spelare som är avsedda för data. Spelare för optiska diskar i datorer har ofta inbyggd brännare. – Läs också om +R, +RW, -R och -RW;
  2. – se brännartelefon.

[optiska diskar] [ändrad 15 februari 2023]