chippsats

  1. – kretsar som i en dator hanterar dataflödet mellan processorn, arbetsminnet och ansluten utrustning. En chippsats har två delar, nordbryggan (north bridge) och sydbryggan (south bridge). Nordbryggan sköter kommunikation mellan processor och arbetsminne. Sydbryggan har hand om kommunikation med ansluten utrustning. Nord- och sydbryggan kommunicerar också med varandra. I nyare processorer är nordbryggan ibland integrerad i centralprocessorn;
  2. – speciella chipp för ljud och bild.

– På engelska: chipset, chip set.

[processorer] [ändrad 1 juni 2021]

Apple M8

sidoprocessor som användes i iPhone, modell 6, till­sammans med Apple A8. Den visades först upp i september 2014. M8:s huvuduppgift är att samla in och bearbeta sensordata från telefonen. Apple M8 har följts av andra versioner, senast Apple M13 (maj 2020).

[sidoprocessorer] [ändrad 9 maj 2020]

grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även: visual processing unit, VPU)proces­sor som är konstrueradd för att rita rörliga bilder på datorskärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. – Alla persondatorer har mer eller mindre avance­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bildskärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer används för tillämpningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt grafikkort, men kan också vara inbyggda från början. Grafikprocessorn tar över bearbet­ning av grafiken från datorns centralprocessor. – Grafikprocessorer an­vänds för datorspel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för datoranimering. – Grafikproces­sorer är i grunden kraftfulla processorer för flyttals‑beräkningar. De är konstruerade för parallell bearbetning av data (en processor kan utföra flera beräkningar samtidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga processorer för vissa typer av beräkningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated processing unit) och NPU (neural processing unit).

[datoranimering] [grafik] [sidoprocessorer] [spel] [ändrad 4 juni 2022]

Apple M7

sidoprocessor som bearbetade sensordata i Apples iPhone, modell 5S, som lanserades i september 2013. – M7‑pro­ces­sorns uppgift var att samla in och bearbeta data från telefonens accel­ero­metrar, gyroskop och kompasser och att överföra resultatet av beräkningarna till telefonens central­pro­cessor, Apple A7. Processorn byggde på Arms arki­tek­tur, se Wikipedia, men hade anpassats enligt Apples krav. Under utvecklingen gick den under kodnamnet Oscar. Den fick namnet M7 i anslutning till centralprocessorn A7 (några M-processorer med lägre nummer fanns inte). M7 har följts av versioner med nummer upp till M13 (2020). – Jämför med M1, en processor för Macintosh som presenterades i november 2020.

[sidoprocessorer] [versioner] [ändrad 17 november 2020]