chippsats

  1. – kretsar som i en dator hanterar dataflödet mellan processorn, arbetsminnet och ansluten utrustning. En chippsats har två delar, nordbryggan (north bridge) och sydbryggan (south bridge). Nordbryggan sköter kommunikation mellan processor och arbetsminne. Sydbryggan har hand om kommunikation med ansluten utrustning. Nord- och sydbryggan kommunicerar också med varandra. I nyare processorer är nordbryggan ibland integrerad i centralprocessorn;
  2. – speciella chipp för ljud och bild.

– På engelska: chipset, chip set.

[processorer] [ändrad 1 juni 2021]