downstream service provider

(DSP) – företag som tillhanda­håller inter­net­tjänster åt en­skilda kunder (till skillnad från nät­gros­sister, som säljer åt andra opera­törer). – Kan oftast över­sättas med internet­operatör. (För downstream, se nerströms.)

[företagstyper] [internet] [ändrad 14 februari 2020]