accelerated processing unit

(APU)centralprocessor med extra speci­ali­se­rade funktioner, till exempel med inte­gre­rad grafik­pro­ces­sor. Genom att kombinera huvudpro­ces­sorn och grafikprocessorn i samma krets ökar man överföringshastig­heten mellan dem och minskar strömförbrukningen. Termen används ofta om proces­sorer avsedda för bärbar utrust­ning som surfplattor.

[processorer] [ändrad 9 oktober 2018]