digital signalprocessor

(digital signal processor – DSP) – sidoprocessor som bearbetar digitala signaler i realtid, det vill säga utan märkbara fördröjningar. Används bland annat i mobiltelefoner och vid överföring och bearbetning av digitalt ljud och video.

[sidoprocessorer] [ändrad 15 augusti 2019]