grafikkort

(graphics card, graphics accelerator card, video card)krets­kort som fram­ställer (renderar) bilderna (grafiken) som visas på datorns bild­skärm. Funktionen kan vara inte­grerad i datorns moder­kort eller ligga på ett separat kort. An­vändare med höga krav på grafiken, till exempel an­vändare av dator­spel, in­stal­lerar ofta sär­skilda grafik­kort med grafik­pro­ces­sor (gpu) i datorns kort­platser. – Se också apu.