remote monitoring and management

(RMM)övervakning och administration på distans [av it‑system]. Det förutsätter att man installerar program på datorer och servrar för att samla in information om händelser i driften. Informationen skickas till tjänsteleverantören för RMM. Leverantören kan åtgärda de flesta problem på distans med hjälp av de förinstallerade programmen.

[drift] [driftsäkerhet] [ändrad 28 januari 2018]

warm server

reservserver som normalt är avstängd, men som slås på med jämna mellanrum för att uppdateras. Den innehåller alla nödvändiga program och filer och är klar att användas, men den tas i aktiv drift bara om en annan server krånglar. – Jämför med cold server och hot server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 januari 2020]

warm standby

(eller intermediate recovery) – förberedd reserv, ”bakjour”; on warm standby – klar att rycka in som reservsystem med kort väntetid. – Uttrycket används om reservservrar och andra reservsystem som är ett mellanting mellan aktiv och passiv reserv. En förberedd reservserver har uppdaterats regelbundet så att den kan komma igång snabbt, men inte utan väntetid. – Jämför med warm server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 november 2018]

watchdog timer

anordning som övervakar ett elektroniskt system och som, när den upp­täcker ett fel, efter en viss tid utför en förinställd åtgärd ifall inte ad­mi­nis­tra­tören ingriper, eller om inte felet upphör av sig själv. Den kan till exempel slå larm eller stänga av det drabbade systemet. – Förkortas WDT.

[driftsäkerhet] [ändrad 20 april 2017]

Tandem

  1. Tandem Computers Inc – ett uppköpt företag som tillverkadee driftsäkra minidatorer, grundat 1974, köpt 1997 av Compaq†, sedan 2002 del av Hewlett-Packard† (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – HPE marknadsför vidareutvecklade Tandemprodukter under varumärket HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor;
  2. – ett företag som utvecklar teknik för videokonferenser – se tandem.chat;

– Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 6 februari 2022]