warm server

reservserver som normalt är avstängd, men som slås på med jämna mellanrum för att uppdateras. Den innehåller alla nödvändiga program och filer och är klar att användas, men den tas i aktiv drift bara om en annan server krånglar. – Jämför med cold server och hot server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 januari 2020]