cold server

passiv server – reservserver som är avstängd tills den behövs (på grund av att en annan server krånglar). Den har alla nöd­vändiga program installerade och konfigurerade, men den är avstängd tills den behöver ta över. – Jäm­för med warm server och hot server samt med cold standby.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 november 2018]