warm standby

(eller intermediate recovery) – förberedd reserv, ”bakjour”; on warm standby – klar att rycka in som reservsystem med kort väntetid. – Uttrycket används om reservservrar och andra reservsystem som är ett mellanting mellan aktiv och passiv reserv. En förberedd reservserver har uppdaterats regelbundet så att den kan komma igång snabbt, men inte utan väntetid. – Jämför med warm server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 november 2018]