Tandem

  1. Tandem Computers Inc – ett uppköpt företag som tillverkadee driftsäkra minidatorer, grundat 1974, köpt 1997 av Compaq†, sedan 2002 del av Hewlett-Packard† (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – HPE marknadsför vidareutvecklade Tandemprodukter under varumärket HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor;
  2. – ett företag som utvecklar teknik för videokonferenser – se tandem.chat;

– Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 6 februari 2022]

MVS

Multiple virtual storage – ett av flera namn på operativsystemet till IBM:s stordatorer under årens lopp. – MVS har en historia som sträcker sig tillbaka till 1964, då före­gångaren OS/360 lanserades. Namnet MVS användes från 1974 till 1995, då MVS bytte namn till OS/390†. År 2000 bytte det namn till z/OS. Namnbytena sammanföll givetvis med förändringar, kopplade till utvecklingen av hårdvaran, som numera kallas för stordatorservrar (mainframe servers).

[förkortningar på M] [namnbyte] [operativsystem] [stordatorer] [ändrad 19 januari 2023]

Digital Research

programföretaget bakom operativ­systemen CP/M† och DR‑DOS. – Digital Research grundades 1974 av programmerarna Gary Kildall† och Dorothy McEwen†. Det hette först Intergalactic Digital Research. – Digital Research såldes 1991 till Novell†, som i sin tur 1995 sålde det till Caldera†. Företagsnamnet Digital Research används inte längre. – Det finns en webbsida som använder Digital Researchs namn (digitalresearch.biz), och som drivs av före detta anställda på företaget. – Digital Research ska inte förväxlas med Digital Equipment Corporation†, som numera ingår i Hewlett Packard Enterprise.

[företag] [it-historia] [ändrad 23 september 2020]

SQL

ett standardiserat frågespråk för data­­baser. – SQL används för att ställa frågor (queries) till relationsdatabaser, och för att ändra och uppdatera databaser. – SQL utvecklades av IBM på 1970‑talet, och är en öppen standard. Både den internationella standardiseringsorganisationen ISO och amerikanska ANSI har fastställt standarder för SQL. – Meningen är att SQL ska fungera på samma sätt i alla databashanterare, oavsett leverantör. – SQL är så nära förknippat med relationsdatabaser att SQL ibland används som synonym: en SQL‑databas är alltså samma sak som en relationsdatabas. – Namnet: SQL är egentligen ingen förkortning. Första ver­sionen av SQL utvecklades 1974 av Don Chamberlin (länk) med flera på IBM, och fick då heta Structured English query language, förkortat Sequel (som egentligen betyder efterföljare). Andra versionen kom 1977—78 och kallades för Sequel/2, vilket av juridiska skäl ändrades till SQL. Numera brukar SQL uttydas som structured query language, men det är en efterhandskonstruktion. Enligt ISO står SQL för SQL query language, en så kallad rekursiv förkortning. Det är vanligt att uttala SQL som engel­ska sequel, men det är lika rätt att utläsa förkortningen på svenska, bokstav för bokstav (”ess‑ku‑ell”). – Se ISO:s webbsidor (länk) och ANSI:s webbsidor (länk). – Läs också om NoSQL, en ny typ av data­­baser som inte är anpassad till SQL, och om YeSQL.

[databaser] [förkortningar på S] [rekursiva förkortningar] [ändrad 25 oktober 2020]