cold standby

(eller gradual recovery) – passiv reserv, passivt reservläge, viloläge – om reservservrar: avstängd eller i viloläge så länge den inte behövs. Fördelen är lägre ström­förbrukning och mindre slitage. Nack­delen är att det tar tid att sätta igång reserv­servern och att igångsättningen kan leda till störningar. Alternativet är hot standby, aktivt reserv­läge, och warm standby. – Jäm­för med cold server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 1 december 2018]