Simian army

en uppsättning program för testning av moln‑baserade tjänster. Programmen är utvecklade av videoström­nings­­före­­taget Netflix. (Se chaos engineering.) Netflix använder pro­­grammen för att testa sina egna tjänster, som körs i molnet från Amazon web services. – Simian army har släppts med öppen käll­kod, och pro­­grammen, som kan köras var för sig, kan laddas ner från GitHubs webbplats (länk). – Se också Net­flix blogg. – Namnet: Simian betyder aplik eller bara apa; Simian army kan över­sättas med aparmén. – I Simian army ingår:

  1. – Chaos gorilla – simulerar vad som händer om hela Amazons moln­tjänst går ner. Mer exakt: ifall det går att åter­ställa Net­flix tjänst efter ett av­brott;
  2. – Chaos monkey stänger slump­mässigt av virtuella maskiner för att se hur det på­verkar tjänsten som helhet;
  3. – Conformity monkey upptäcker instanser som inte är kodade i enlig­het med etablerad praxis och stänger av dem, så att de kan rättas till och startas om;
  4. – Doctor monkey kon­trollerar hälsan hos alla instanser och letar efter varnings­­tecken som av­vikande användning av pro­cessor och minne;
  5. – Janitor monkey letar efter resurser som inte används och noll­ställer dem;
  6. – Latency monkey simulerar en ned­sättning av kapaciteten för att se hur det påverkar tjänste­kvaliteten;
  7. – Security monkey letar efter brister i säker­heten och stänger av instanser som har dem;
  8. – 1018 monkey upptäcker problem som har att göra med att tjänster körs i flera tids­zoner och på flera språk. (10 står för localization, alltså l10n och 18 står för inter­­natio­nali­zation, alltså i18n se också i18n.)

[driftsäkerhet] [testning] [ändrad 10 december 2018]

Dagens ord: 2014-12-19