Microsoft Azure

Microsofts plattform för it-system i molnet. – Micro­soft erbjuder kunder att mot betalning ha sina program och andra filer på Micro­softs servrar, där pro­gram­men också körs. Tjänsten är till­gäng­lig för kunder sedan januari 2010. I Microsoft Azures plattform ingår operativ­systemet Windows Azure, Azure Remoteapp† och ut­veck­lings­verk­tyg för program som ska köras i molnet. – Se azure.microsoft.com.

[molnet] [ändrad 17 december 2018]