programmeringsgränssnitt

(application programming interface, förkortat API) – specifikation för hur program fungerar ihop: de regler man måste följa när man skriver program som ska köras på ett visst operativsystem eller som ska fungera ihop med ett annat program. – Fördelen med programmeringsgränssnitt är att programmeraren inte behöver känna till alla detaljer i det bakomliggande operativsystemet eller programmet. – Se också öppet API. – Förväxla inte förkortningen API med ABI, application binary interface.

[api] [ändrad 31 december 2018]