identifiering

knytande av en person till en identitet; kontroll av att en uppgiven identitet är korrekt. I tekniska system för identifiering: att knyta en person med uppgiven identitetsbeteckning (namn, personnummer) till en på förhand registrerad identitet. I de flesta fall förutsätts någon form av identitetskontroll (autentisering) med hjälp av identitetshandlingar (id‑kort, legitimation). – Identifiering i djupare bemärkelse kan bara göras av betrodda personer som känner den som ska identifieras. – Språkligt: Man säger ofta att man identifierar sig när man visar upp sitt id-kort. Strikt talat identifierar man sig när man uppger sitt namn och eventuellt andra uppgifter: att visa upp id-kortet är att styrka identiteten (autentisera).

[identifiering] [ändrad 19 december 2018]