Electronic frontier foundation

(EFF) – amerikansk orga­nisa­tion som slår vakt om det fria ordet och den per­son­liga inte­gri­teten på internet. Stiftelsen ger bland annat juri­diskt stöd åt personer som har stämts för att ha publicerat information på internet. – EFF grundades 1990 av John Perry Barlow†, John Gilmore och Mitch Kapor med ekonomiskt stöd av Steve Wozniak. EFF delar ut ut­märkel­sen Pioneer Award. – Se eff.org.

[eff] [organisationer] [personlig integritet] [yttrandefrihet] [ändrad 8 februari 2018]