bionymitet

(biononymity) – skydd för en persons biologiska data. Det kan gälla DNA, men också bio­met­riska data. – Ob­ser­vera att det engelska ordet har en extra stavelse jämfört med den svenska. Skillnaden är en anpassning till uttalet.

[biometri] [personlig integritet] [ändrad 15 oktober 2019]

Dagens ord: 2016-02-02