bionymitet

(biononymity) – skydd för en persons biologiska data. Det kan gälla dna, men också bio­met­riska data. – Ob­ser­vera att det engelska ordet har en stavelse mer än den svenska. Skillnaden är en anpass­ning till uttalet.

Dagens ord: 2016-02-02