hyperkonvergerad infrastruktur

beteckning på en konvergerad infrastruktur som är mjukvarudefinierad. (Kan också beskrivas som virtualiserad.) Infrastruktur står här för it-system, alltså allt utom persondatorer, mobiltelefoner och annan ändpunktsutrustning. Det vill säga servrar, databaser och nätverksutrustning. Att infrastrukturen är mjukvarudefinierad innebär att den körs på vanliga standardservrar i stället för på specialiserad (och ofta leverantörsspecifik) hårdvara. Allt styrs från en styrenhet (controller) som förser servrarna med de instruktioner de behöver. – På engelska: hyperconverged infrastructure, förkortat HCI.

[it-system] [ändrad 8 mars 2019]

konvergerad infrastruktur

it-system som hanteras som en enhet. – Resurser som applikationsservrar, minnesservrar, databaser och nätverksutrustning styrs tillsammans på ett centraliserat sätt. Detta anses möjliggöra mer effektiv användning av resurserna och gör det enkelt att flytta it-systemet till molnet (i så kallade containrar). – På engelska: converged infrastructure, förkortat CI.

[it-system] [1 februari 2019]

mjuk borttagning

(soft delete)borttagning som går att ångra. Filen, mejlet eller andra data som har tagits bort (raderats) sparas i en särskild mapp och kan återställas vid behov. – Alla persondatorer med grafiskt användargränssnitt har en papperskorg som fyller samma funktion. Uttrycket mjuk borttagning används främst i Microsofts molntjänst Azure (se denna länk). Där är det en tilläggsfunktion som även kan spara data som har raderats från papperskorgen.

[filer] [it-system] [8 januari 2019]

återläsning

inläsning av förlorade eller skadade data från backupserver till de datorer, servrar eller annan utrustning där de fanns före förlusten eller skadan. – Även: inläsning av översända data som har repeterats därför att mottagaren inte har kunnat avläsa dem korrekt. – På engelska: readback eller restoring.

[backup] [it-säkerhet] [10 december 2018]