recovery time objective

(RTO) – längsta tid för återställning; målsättning för återställningstid – om backup: den längsta tillåtna tiden för återställning av ett it-systems funktion efter ett avbrott. Det kan accepteras att it-systemet i början har reducerad funktion. RTO bör fastställas för varje it-system. – Jämför med RPOrecovery point objective.

[it-system] [it-säkerhet] [3 september 2019]

förvaltning

    1. – administration av tillgångar. Tillgångar kan vara fysiska föremål, byggnader, fordon, immateriell egendom, finansiella tillgångar eller it‑system. I förvaltning ingår att skydda och vårda tillgångarna och att förnya dem vid behov. När det gäller finansiella tillgångar förväntas förvaltning leda till att tillgångarna ger avkastning. – På engelska: administration eller management (management kan också stå för företagsledning);
    2. en förvaltning – en myndighet som bereder och verkställer statsmakternas beslut. – På engelska: department.

[företag och ekonomi] [it-system] [14 juni 2019]

driftsättning

process där man gör utplacerad funktionsduglig utrustning klar att sättas i drift. – Att driftsätta är alltså sådant som att koppla in alla sladdar, göra inställningar och att förse utrustning med förbrukningsmaterial. Det kan göras med nyanskaffad utrustning eller med befintlig utrustning efter ett avbrott. – På engelska: placing in service, commissioning, deployment.

[drift] [14 juni 2019]

NVIDIA Jetson

en serie små datorer avsedda för tillämpningar av artificiell intelligens. De har utvecklats av företaget NVIDIA (nvidia.com), lanserades 2014, och är avsedda att användas som inbyggda system. De har kraftfulla grafiska processorer. Den minsta modellen, NVIDIA Jetson Nano, kan räknas som en kraftfull enkortsdator för hobbybruk. – Se NVIDIA:s webbsidor. (Namnet Jetson är taget från en tecknad tv‑serie från 1960‑talet.)

[ai] [datorer] [enkortsdatorer] [inbyggda system] [12 juni 2019]

cloud sprawl

molnröra, molnspret – det att en organisation använder flera olika molntjänster på ett sätt som är svårt att överblicka och samordna.

[molnet] [5 juni 2019]

device-as-a-service

(DaaS) – hårdvara som tjänst – tjänst där tjänsteleverantören förser kunden med datorer, skrivare och annan utrustning och ser till att den fungerar och förser den med förbrukningsmaterial. Utrustningen tillhör leverantören, som i vissa avtal även kan få avgöra, till exempel, hur många skrivare kunden verkligen behöver.

[hårdvara] [ord på as-a-service] [4 juni 2019]

Snowball

AWS SnowballAmazons tjänst för överföring av stora datamängder till molntjänsten AWS Cloud med en flyttbar hårddisk. – Kunden beställer den flyttbara hårddisken, Snowball, från AWS och fyller den sedan med data från sitt eget it‑system. Sedan skickas hårddisken tillbaka till AWS som överför datamängden till molntjänsten. En Snowball rymmer flera petabyte. – Poängen är att det tar orimligt lång tid att överföra stora datamängder över internet från en kund till en molntjänst. Det går mycket fortare att överföra datamängden på plats hos kunden. – Se Amazons webbsidor. – Läs också om AWS Snowmobile.

[molnet] [27 maj 2019]