etl

extract, transform and load – hämtning, konvertering och lagring av data – från en databas till en annan. Förkortningen används när man beskriver informationslager och olap.